SIA “OPTRON”:

  • veic savu komunikāciju izvietojuma atbilstības pārbaudi iesniegtajos topogrāfiskajos materiālos un projektos, saskaņo projektus un topogrāfiskos plānus:

- Pieņemšanas laiki topogrāfisko plānu saskaņošanai birojā A.Deglava ielā 73:

Otrdienās:  13:00 - 15:00

Ceturtdienās: 13:00 - 16:00

- Pieņemšanas laiki projektu saskaņošanai birojā A.Deglava ielā 73:

Ceturtdienās: 13:00 – 16:00

 

  • izsniedz tehniskos noteikumus par OPTRON elektronisko sakaru tīkliem pēc fizisku vai juridisku personu pieprasījuma:

- lai precizētu OPTRON tehnisko noteikumu saņemšanas nepieciešamību, lūdzam zvanīt;

- lai saņemtu tehniskos noteikumus, pakalpojuma pasūtītājam ir jāiesniedz OPTRON birojā parakstīts pieteikums kopā ar informāciju par projektējamo objektu. Nepieciešamības gadījumā OPTRON pārstāvis sazināsies ar pakalpojuma pasūtītāju vai tā pilnvaroto personu pēc papildus informācijas.

  • izsniedz rakšanas atļaujas un veic rakšanas darbu uzraudzību savu komunikāciju tuvumā:

- pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Būvniecības likumu nepieciešams vērsties pie OPTRON, lai precizētu elektronisko sakaru tīkla komunikāciju atrašanās vietu. Tas darāms arī gadījumos, kad projekts ir bijis saskaņots, jo laika posmā pēc projekta saskaņošanas līdz darbui izpildei situācija var būt mainījusies.

  • pēc saņemtā pieprasījuma izsniedz atzinumus par būvniecības objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Visi augstāk minētie pakalpojumi ir bezmaksas.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzam zvanīt.

Mūsu mājas lapā tiek lietotas sīkdatnes. Turpinot iepazīties ar šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.